Bitcoin:”Rửa tiền” chỉ chiếm 1% giao dịch

Digital currency news


Một báo cáo gần đây của nhóm phân tích Bitcoin của FDD và Ellicit, một công ty chuyên về chứng cứ pháp lý Bitcoin đã chỉ ra rằng các giao dịch của Bitcoin liên quan đến rửa tiền chiếm chưa đầy 1% trong ất cả các giao dịch.

Bản báo cáo giúp phân tích dòng chảy của các quỹ và nguy cơ rửa tiền đã chỉ ra rằng:  rửa tiền không phải là vấn nạn mà  một số nhà phê bình luôn lo ngại về tiền điện tử. Báo cáo nêu rõ:

“Số lượng Bitcoin được dùng vào mục đích sửa tiền chỉ chiếm một phần rất nhỏ và hoat động bí mật như “web chợ đen” Silk Road, và tiếp theo đó là AlphaBay là nguồn gốc của hầu hết các loại Bitcoin bất hợp pháp được rửa thông qua các dịch vụ chuyển đổi.”

Báo cáo cũng chỉ ra rằng phần lớn các giao dịch bất hợp pháp sử dụng Bitcoin đã được xử lý ở Châu Âu, và số lượng giao dịch nhận được nhiều lần giao dịch bất hợp pháp nhiều gấp 5  lần so với Bắc Mỹ.

Cải thiện quy trình AML

Báo cáo cho thấy rằng cách tốt nhất để chống lại hoạt động bất hợp pháp là thông qua các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn (AML). Báo cáo đã chỉ ra rằng cách duy nhất để quản lý giao dịch bất hợp pháp là “Cơ quan tài chính ở tất cả các khu vực pháp lý cần tăng cường việc thực thi AML.”Source link

Leave a Reply