CÁC CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG CỦA HOA KỲ THAM GIA CÁC NGÂN HÀNG CỦA CANADA TRONG THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG BLOCKCHAIN

Digital currency news


Hai cơ quan báo cáo tín dụng Hoa Kỳ được cho là tham gia vào một dự án nhận diện blockchain với một nhóm các ngân hàng Canada.

Theo Reuters, Equifax và TransUnion đang tham gia vào một phiên tòa được công bố hồi đầu năm nay liên quan đến các ngân hàng như BMO, CIBC, Desjardins, RBC, Scotiabank và TD Bank. Cùng với Experian, Equifax và TransUnion là 3 cơ quan được gọi là cơ quan báo cáo tín dụng ‘Big Three’ ở Hoa Kỳ.

Nhóm đang thử nghiệm một giải pháp được phát triển bởi SecureKey, một công ty công nghệ có trụ sở tại Toronto và IBM. Ấn phẩm trích dẫn Anne-Marie Kelly,

người đứng đầu quản lý danh tính và kết quả gian lận tại chi nhánh Canada của TransUnion,giải thích rằng:

“Chúng tôi tiến hành thử nghiệm với các đối tác chiến lược để đảm bảo dữ liệu của chúng tôi được bảo vệ tuyệt đối.”

SecureKey được cho là chuyển sang kiếm tiền từ hệ thống, dự kiến sẽ phát hành đầy đủ vào cuối năm nay. Per Reuters, công ty “sẽ lấy  một ít chi phí cung cấp dữ liệu như các công ty tín dụng nhận được để cung cấp thông tin thông qua mạng”.

Nguồn: coindesk.comSource link

Leave a Reply