CÁC KẾ TOÁN VIÊN NÓI RẰNG BLOCKCHAIN CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁCH HỌ ĐƯỢC TRẢ TIỀN

Digital currency news


Theo một báo cáo được công bố ngày hôm qua bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Blockchain có thể làm thay đổi cách các kế toán viên tạo ra doanh thu.

Tập đoàn, với hơn 180.000 thành viên trên toàn thế giới, trong báo cáo của họ cho biết rằng các loại dịch vụ kế toán có thể tiến triển tùy thuộc vào cách công nghệ được thông qua. Các tác giả của báo cáo lưu ý những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến thu nhập của các nhà kế toán.

Trong khi báo cáo cho thấy rằng “sẽ mất thời gian” để xem việc sử dụng sổ cái phân phối ảnh hưởng đến doanh thu như thế nào đối với các kế toán viên, nhưng nó cảnh báo rằng “những hậu quả có khả năng nhất đối với sự pha trộn doanh thu có thể diễn ra hơn”.

Các tác giả của báo cáo viết:

“Có thể sẽ có bước chuyển dần dần từ các hoạt động có tỷ suất lợi nhuận thấp (ví dụ như kiểm tra giao dịch) đến việc tập trung hơn vào hoạt động có tỷ suất lợi nhuận cao hơn (ví dụ như giải thích chuyên môn kế toán trong  một tình huống nhất định).

Theo thời gian, điều này có thể ảnh hưởng đến mô hình doanh thu, đặc biệt chú trọng đến việc chi trả cho chuyên gia và tư vấn (thẻ dựa trên kết quả đầu ra) chứ không phải là thời gian (dựa vào đầu vào, tính cước mỗi giờ). ”

Như đã đề cập ở trên, ACCA đã làm dịu đi những dự đoán này bằng cách lập luận rằng những chia rẽ đầy đủ sẽ không được biết đến nếu không có  quy mô lớn và chủ đạo”. Các tác giả của bài báo cho rằng trong 5 năm tiếp theo sẽ cung cấp bằng chứng đanh thép  về tác động thực tế sẽ xảy ra.

” có vẻ như hỗn hợp doanh thu sẽ phát triển, vì vậy các công ty kế toán có thể muốn đánh giá cấu trúc của họ và tổ chức khác biệt để chuẩn bị cho tương lai”, các tác giả tiếp tục khuyến nghị.

Các lý do – rằng tổ chức và tìm kiếm thông tin có thể giúp các kế toán chuẩn bị cho tương lai – được nhắc lại, bởi vì các tác giả chỉ ra rằng các thành viên của ACCA có thể muốn bắt đầu được đào tạo nếu họ chưa có.

“Blockchain đưa ra các lĩnh vực mới để phân tích và xem xét, và các kế toán viên chuyên nghiệp càng nhanh chóng nâng cao nhận thức, họ sẽ càng được chuẩn bị tốt hơn để được tham gia,” họ lưu ý.

Nguồn: coindesk.comSource link

Leave a Reply