E-trade Financial phát hành giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin CME

Digital currency news


Tổ chức tài chính thương mại giao dịch điện tử (E-Trade Financial Corporation) đã phát hành giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin từ tổ chức CME.

Theo thông báo từ website, công ty môi giới chứng khoán online đã phát hành giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin CBOE từ tháng rồi.

Yêu cầu biên độ giao dịch trong ngày của hợp đồng tương lai CME (BTC) phải đạt 80%, giống như hợp đồng tương lai CBOE (XBT).

Cộng đồng môi giới online New York cho phép thực hiện hợp đồng tương lai Bitcoin CBOE từ ngày 20/12/2017.

Tổ chức giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho phép 2 tổ chức CBOE và CME giao dịch hợp đồng tương lai BTC từ ngày 01/12/2017. Nhà cầm quyền cho phép thời điểm này các công ty sẽ theo đuổi chính sách tự chứng nhận danh sách ban đầu, sau đó sẽ làm việc với các đại lý để thiết lập tiêu chuẩn giao dịch.Source link

Leave a Reply