LIGHTNING NETWORK LÀ GÌ? | Tin Tức Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tiền Điện Tử, Tiền Ảo

Digital currency news


Nó giống như một chiếc hộp tiền gửi an toàn, cả hai người sẽ gởi vào đó số tiền bằng nhau và mỗi người có một ổ khóa riêng trên đó.

Việc hai người gởi cùng một số tiền vào hộp chung sẽ được ghi chép lại trên Blockchain dưới hình thức “Giao dịch mở” và sau đó sẽ có một kênh thanh toán được mở ra giữa hai người này.

Về ổ khóa tiền trong hộp, ý tưởng này đưa ra để ngăn một trong hai người lấy quỹ tiền chung để chi tiêu riêng cho mình mà không được sự đồng ý của người kia. Số tiền trong hộp chỉ được sử dụng để giao dịch giữa hai người với nhau.

Tưởng tượng nhé, Xan và Yelena bỏ mỗi người 10 BTC vào hộp tiền chung. Và bây giờ, nếu Xan muốn gửi 2 BTC cho Yelena, anh ta sẽ làm thế nào?

Để làm được điều đó, anh ta sẽ chuyển giao quyền sở hữu 2 BTC của mình trong hộp chung cho Yelena. Sau khi chuyển nhượng xong, nếu hộp được mở khóa, Xan sẽ còn 8 BTC còn Yelena sẽ có 12 BTC.

Nhưng họ sẽ không mở khóa hộp vì họ muốn tiếp tục giao dịch với nhau. Đó là một phần tốt đẹp trong những kiểu giao dịch thế này.

Nếu ngày hôm sau, Yelena phải gửi 1 BTC cho Xan, cô ấy cũng làm như vậy – chuyển nhượng quyền sở hữu 1 BTC của cô ấy cho Xan. Sau hai giao dịch này, nếu hộp được mở ra, Xan có 9 BTC và Yelena có 11 BTC.

Để dễ tưởng tượng như thế nào là giao dịch off-chain, hãy xem hình phía dưới:

Nói tóm lại, kênh thanh toán không phải là gì to tát ngoài sự góp chung vào một quỹ của hai người cần giao dịch một số bitcoin bằng nhau, sau đó chuyển giao quyền sở hữu cho nhau khi cần giao dịch. Nếu có một trong hai người muốn đóng kênh thanh toán, họ hoàn toàn có thể.

Đóng một kênh thanh toán chỉ đơn giản là mở hộp và lấy số tiền bên trong. Việc mở hộp này xảy ra trên Blockchain và ai sở hữu bao nhiêu từ hộp được ghi chép lại mãi mãi.

Đó là cách các kênh thanh toán hoạt động. Nhưng thật sự những mặt trên chưa khai thác hết được tiềm năng của những kênh này. Sức mạnh thực sự của nó chỉ có thể được bộc lộ ra khi hai hoặc nhiều kênh thanh toán làm việc cùng nhau để tạo thành một mạng lưới – mạng Lightning.Source link

Leave a Reply